Apie mus-About us

Glorias Fatum*LT veislynas įkurtas 2013 m. rugsėjo mėnesį. Iki 2014 m. spalio mėnesio jis priklausė Tarptautinės felinologų federacijos FIFe Lietuvos felinologų draugijai „Bubastė“. Nuo 2014 m. spalio pradžios mūsų veislynas priklauso Tarptautinės felinologų federacijos FIFe Latvijos felinologų klubui Selena.
Glorias Fatum*LT cattery was registered in the International felinologist`s federation (FIFe) 2013 September. To 2014 October it belong to Lithuanian felinologist`s association „Bubaste“ and after- to Latvian felinologist`s club Selena.

Mūsų ateities VIZIJA- nedidelis, jaukus, šeimyninis veislynas (3-4 katytės ir 1-2 katinėliai), kuriame veisime ir auginsime sveikus, veislės standartus atitinkančius Meino meškėnų veislės atstovus. Svarbiausias mūsų TIKSLAS- kiekvienas, veislyne gimęs kačiukas, nuo pat gimimo bus pilnateisis mūsų šeimos narys, gaus daugybę mūsų dėmesio, šilumos, bendravimo, ir ateityje tuo galės džiuginti savo naujus šeimininkus.
Our future VISION- small, cozy, family cattery ( 3-4 females and 1-2 males), in which we plan to breed Maine coons. Our most important GOAL is- every kitten, which born in our cattery, would get a lot of our attention, love, comfort and after they can to make theirs future family happy.

Kiek tik save prisimenu, man draugiją nuolat palaikė kažkoks gyvūnas. Esu įgijusi patirties įvairių gyvūnų priežiūroje: žiurkėnų, papūgėlių, akvariumo žuvyčių, šunų, šinšilų, laboratorinės žiurkės, dekoratyvinio triušio, šunų ir žinoma- kačių. Jų kartais mūsų namuose gyvendavo ir po keletą- mama neatsilaikydavo prieš mano graudžias ašaras prašant priimti į namus beglobį gyvūną..
As long as I remember myself, I was always accompanied by a pet. I have experience with all kind of animals: hamsters, parrots, aquarium fishes, dogs, chinchillas, laboratory rats, decorative rabbit, and of course cats. Sometimes were a few cats in our home at the same time- Mom couldn’t defend against my tears, while asking to shelter a homeless animal into our home..

Labai džiaugiuosi, kad mano paaugliai vaikai- dukra Emilija ir sūnus Vykintas- yra jautrūs ir rūpestingi mūsų mažiesiems šeimos nariams. Man ramu, nes žinau, kad jie niekada nenuskriaus jokio gyvūno ir už mūsų namų slenksčio. O žmogus, kuris myli gyvūnus, bus geras ir žmonėms.. Tikiuosi, kad jiems užaugus ir tapus savarankiškiems, dalis veislyno gyventojų persikels ir į jų namus 🙂
I‘m very happy that my teenager children- daughter Emilija and son Vykintas- are sensitive and caring for our little family members. I‘m calm, because I know, that they will never harm any kind of animal even outside our home doorstep. The person, who loves animals will be good to people too.. I hope, that when they grow up and when they become independent, a part of our cattery members will move to their homes too 🙂

Šiuo metu mūsų namuose gyvena penki augintiniai: Meino meškėnų veislės katės Hester ir Novelle, Meino meškėnų veislės katinas Challenger bei du mišrūnai- rusų mėlynieji kastratai- Berta ir Kimis.
At this time there are five cats: Maine coons girls Hester and Novelle, Maine coon boy Challenger and two mongrel russian blues neuters- Berta and Kimis. In the near future we plan to buy one more coony- a boy.

Meinukė Hester pas mus atkeliavo 2012 m. rudenį iš Lordcoon*LT veislyno, esančio šalia Kauno – dėkojame jos veisėjui Genadijui.
Coonie Hester came to our home in 2012 autumn from Lordcoon*LT cattery, located near Kaunas – we Thank to her breeder Genadijus.

Nepaprastai daug meilės, šilumos ir žaismingumo į mūsų namus įnešė 2013 m. vasarą Lenkijos veislyne Bellamoondo*PL įsigytas meinukas Lotmiras- už tai, kad teko pažinti šį Stebuklą, dėkoju jo veisėjai Olgai <3
A lot of love, warmth and playfulness to our home brought coonie Lotmir, who was purchased in 2013 summer from a Polish cattery Bellamoondo*PL. For the chance to know this Miracle we Thank to his breeder Olga <3

2014 m. kovo mėnesį iš to paties veislyno Bellamoondo*PL į mūsų namus atkeliavo nuostabi „vėžliukė“ Novelle. Tai nepaprastai judri, smalsi ir protinga katytė- ačiū, brangioji Olga, už šią mergytę <3

In 2014 spring from a Polish cattery Bellamoondo*PL come to our home little sweet, smart and playful lady Novelle- thank You, dear Olga, for this lovely girl <3

2014 m. balandžio pradžioje į mūsų namus iš Olandijos veislyno atvyko NL*Senoja’s Challenger- tai ilgai lauktas, nuo pat gimimo stebėtas, didelis, labai bendraujantis, žaismingas ir draugiškas katinukas. Už šį naują šeimos narį ir mūsų veislyno ateities patiną dėkoju jo nuostabiai veisėjai ir šiltai moteriai- AČIŪ, Jacqueline Dol <3

In 2014, at the beginning of April, to our home from Netherland’s cattery Senoja*NL come NL*Senoja’s Challenger- I follow for him since his birth, until he became very big, talkative, playful and friendly kitten-boy :). For this new our family member and future of our cattery, I am saying great THANK to special breeder, very pleasant woman- Jacqueline Dol <3

Meino meškėnai daugeliui tampa „Meile iš pirmo žvilgsnio“, kuri ilgainiui perauga į nepagydomą virusą..  Ši veislė visus sužavi savo dydžiu, laukine išvaizda, labai draugišku charakteriu bei savo ypatinga „kalba“. Ne išimtis buvau ir aš- prieš keletą metų pirmąjį kartą šios veislės atstovus pamačiau kačių parodoje. Tuo metu tai atrodė neįmanoma, nepasiekiama, nerealu.. Šiandienos ir Ateities nebūtų be besąlygiško mano antros pusės palaikymo- nuoširdžiausias AČIŪ Jam..
Maine coons for many people become a „Love from the first sight“, which eventually grows into an incurable virus… This breed charms everyone with their size, wild look, very friendly character and with their unique „language“. I was no exception- a few years ago I saw these cats in a Cat Show for the first time. At that time it seemed to me impossible, unreachable, unreal.. There wouldn‘t be the Today and the Future without the unconditional support of my second half- sincerest THANKS to him ..

Ir dėl VISO TO šiandien Jūs esate čia!
And because of ALL of THAT You are here today!

Kontaktai/Contacts:
Tel.: +370 618 42457
e-mail: gloriasfatumcattery@gmail.com
Lietuva/Lithuania


Grįžti atgal - Go back

Kalendorius